DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CƯ XÁ PHÚC LỢI

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Diện tích: 5.5 ha                               Công suất dự án: 7MW                        Vốn đầu tư:  62.220.895.567 vnđ

Số tấm pin: 18.256 tấm pin               Loại pin: pin Longi 445W

Số KW điện trung bình tạo ra mỗi ngày: 28MW

Tiền điện thu trung bình mỗi ngày: 54.404.000 vnđ

II. HÌNH ẢNH DỰ ÁN

 

Tổng quan dự án cư xá Phúc Lợi

Một phần mái nhà được lắp đặt tấm pin

Một phần mái nhà được lắp đặt tấm pin

Một phần mái nhà được lắp đặt tấm pin

Cáp Cadivi chuẩn bị cho dự án

Ống luồng dây diện chuẩn bị cho dự án

Hệ thống Inverter và trạm điện được nghiệm thu

 

III. VIDEO DỰ ÁN