DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CƯ XÁ HƯNG LỢI

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Diện tích: 11 ha                               Công suất dự án: 11MW                        Vốn đầu tư:  160.220.895.567 vnđ

Số tấm pin: 28.688 tấm                   Loại pin: pin Longi 445W

Số KW điện trung bình tạo ra mỗi ngày: 44MW

Tiền điện thu trung bình mỗi ngày: 85.492.000 vnđ

II. HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Tổng quan dự án cư xá Hưng Lợi

Các mái nhà đang được thi công tại cư xá

Các mái nhà đang được thi công tại cư xá

Một phần các mái nhà đang được lắp pin

Mái nhà được lắp tấm pin

Mái nhà được lắp tấm pin

Cáp và pin năng lượng mặt trời được chuẩn bị sẵn để lắp đặt

Inverter Sungrow được lắp đặt tại cư xá Hưng Lợi

III. VIDEO DỰ ÁN